Poslední dokončené vzdělání a současná práce?

Momentálně studuji magisterský program Počítačové vidění a digitální obraz na ČVUT FEL a pracuji jako programátor.

Proč jsi vstoupil do Zvedni Zadek?

Poměrně často jsem v průběhu školního roku 2015/16 byl účastníkem akcí ZZ. Rovněž jsem se už z minulosti znal s některými členy spolku, takže mi na konci sezóny nabídli, abych se k nim přidal, a já tu nabídku přijal. Uvědomil jsem si totiž díky jejich programu několik věcí. Za prvé, že svět nejsou jenom jedničky a nuly, a pak že občas zkrátka nestačí jenom konzumovat, že je zapotřebí přiložit ruku k dílu, jestliže chce člověk něco změnit.  

Co řešíš v rámci organizace? 

Momentálně mám na starosti promítání dokumentů. To obnáší několik věcí. Nejprve je nezbytné vymyslet příhodné filmy a k nim vhodné hosty. ‎S tím je spojena častá komunikace přes e-maily a telefon (shánění filmů a hostů, zajištění prostoru, kde se to bude promítat). A v neposlední řadě je potřeba se dobře informovat o problematice, na kterou dokument naráží, a zpracovat si podklady pro diskusi.

Co tím chceš dokázat? Jaký máš cíl? 

Nemám přímo nějaký konkrétní cíl, ke kterému bych mířil (jako předseda Martin). Spíš si uvědomuji určité nedostatky, které v našich končinách máme. ‎Chci, aby se lidé naučili vyhledávat informace a zpracovat si je. A zejména aby se nebáli vyjádřit svůj názor, dokázali být kritičtí a dokázali o problémech diskutovat.

Koprovka vs. chlast 

Pivo.

Co ti “ZZ” dal?

Vředy, cirhózu, kruhy pod očima a prázdnou peněženku.