Rada spolku

Rada spolku je kolektivním orgánem tvořeným třemi členy a je volena Valnou hromadou Spolku. Valná hromada Spolku zároveň zvolí, kdo z členů Rady spolku bude Statutárním předsedou, Statutárním místopředsedou a Tajemníkem.

Členové spolku

Členem Spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let, za předpokladu, že souhlasí se stanovami, posláním a účelem Spolku.

Příznivci spolku

Pokud jste s naší činností spokojeni, udělejte dobrý skutek a podpořte nás zasláním třeba 77 Kč měsíčně na náš transparentní účet 2301030587/2010. Příspěvek vám zajistí místo v naší webové síni slávy, slevy u našich partnerů a dostanete od nás VIP pásku, se kterou získáte vstup na všechny naše akce zdarma. Přispívat také můžete v rámci dobrovolného vstupného přímo na akcích.

  • Matěj Opatrný
  • Dušan Makrlík
  • Lenka Kůsová
  • Eva Dragounová
  • Alena Nevečeřalová
  • Jiří Melichar
  • Petr Fišer
  • Mirek Navrátil

BUĎ SÁM TOU ZMĚNOU, KTEROU CHCEŠ VIDĚT VE SVĚTĚ.

Mahátma Gándhí

Zvedni zadek a přidej se!

Hlavním cílem spolku Zvedni Zadek stále zůstává otevřenější česká společnost schopná kriticky přemýšlet. Samostatně se vyhledávati informace beze strachu cestovat po světě za účelem získávání cenných zkušeností. Zdarma proto organizujeme cestopisné přednášky, filmové projekce včetně debat s erudovaným hostem, soutěže na zamyšlení a workshopy, zároveň spolupracujeme s dalšími zajímavými spolky a sdruženími.

Přidej se k nám!